Maklumat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pesawatan

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami, tidak sesuai dengan standart pelayanan yang ditetapkan, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.